Przejdź do treści
Magdalena Kocielnik pielęgniarka Cernio

Magdalena Kocielnik

licencjat pielęgniarstwa

W 2008 r. ukończyłam studia I stopnia w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. 8 lat później uzyskałam tytuł Pielęgniarki Specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego. Podczas pracy zawodowej nauczyłam się korzystać ze specjalistycznego sprzętu medycznego intensywnej opieki medycznej. 

Mam doświadczenie w pracy z pacjentami leczonymi neurologicznie, geriatrycznie i onkologicznie, które zdobywałam na przestrzeni lat w: Klinice Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej, Specjalistyczno-zabiegowej przychodni medycznej, Zakładzie Radioterapii, a także na oddziale Neurologii  i Udarów mózgu, oddziale sanatoryjnym oraz w Noclegownii i Schronisku dla bezdomnych mężczyzn. 

Praca jest moja pasją, a do Pacjenta podchodzę indywidualnie, z dużą empatią i zaangażowaniem. 

Skończyłam również następujące kursy:

  • Kurs dokształcający z Zakresu Zdrowia Publicznego na Wydziale Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum UJ
  • Szkolenie "Nagłe stany zagrożenia życia, podstawy resuscytacji krążeniowo-oddechowej, monitorowania pacjenta w zerowej dobie po operacji
  • Szczepienia ochronne - program dla pielęgniarek
  • Wykonywanie badania spirometrycznego
  • Kompleksowa pielęgniarska opieka nad pacjentami z najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego
  • Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów
Skip to content