Maciej szala

Mgr fizjoterapii

W 2016 r. Ukończyłem studia licencjackie pracą pt. Aktywność fizyczna w profilaktyce zaburzeń odżywiania 2016, a 2 lata później obroniłem tytuł magistra na Mazowieckiej Uczelni Medycznej pracą: poglądy młodzieży na temat walorów podejmowania wysiłku fizycznego w codziennym życiu. Na codzień zajmuje się pacjentami, ze schorzeniami o podłożu ortopedycznym oraz neurologicznym między innymi: (przebyte udary mózgu, uszkodzenia czaszkowo-mózgowe, uszkodzenia rdzenia kręgowego, złamania i urazy okołostawowe, terapią manualną, sportowcami, osobami starszymi). Pracując z pacjentami wykorzystuje techniki terapii manualnej wg. Metody karela lewita, pinoterapii, mobilizacji nerwów obwodowych. Cały czas staram się rozwijać i poszerzać swoją wiedzę dotyczącą fizjoterapii innymi szkoleniami. Prywatnie jestem osobą bardzo aktywną i od dziecka związaną ze sportem.